Artikel 1. Verkoopsovereenkomst
Op het ogenblik dat de bestelling doorgestuurd wordt naar Milo-Mila (webshop) is er een verkoopsovereenkomst tussen Milo-Mila en de meerderjarige opdrachtgever.  Wie een bestelling plaatst bij Milo-Mila (webshop), verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.
Een bestelling waarvoor nog geen voorschot of betaling gebeurde,  kan kosteloos geannuleerd worden door ons daarvan via e-mail op de hoogte te brengen, u ontvangt dan een bevestiging van de annulering.  Van zodra een voorschot werd voldaan of de bestelling werd afgerekend is deze definitief en zal deze uitgevoerd worden.

Artikel 2. Verzending, afhaling en levering
2.1. Verzendkosten
De verzendkosten voor levering binnen België bedragen 5,50 euro, verzending is gratis vanaf een bestelbedrag van 75€.  De verzendkosten voor levering naar Nederland bedragen 10,50 euro, verzending is gratis vanaf een bestelbedrag van 175€.

2.2. Afhaalmogelijkheden
Afhaling van artikelen kan gebeuren na afspraak via email info@milomila.be, telefonisch op 0496 526 286 of tijdens de openingsuren van onze winkel in Harelbeke, Kortrijksesteenweg 69/001.

2.3. Leveringstermijn
De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk naar u toegeleverd.  Indien de leveringstermijn langer dan 7 werkdagen zou bedragen, zal de klant hierover geïnformeerd worden.  Voor de doopsuikerartikelen bedraagt de levertermijn 14 werkdagen,  indien dit langer zou duren omdat een artikel  niet voorradig is, wordt daarover met de klant gecommuniceerd.  Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn kan eventueel leiden tot annulering van dit gedeelte van de bestelling, maar geeft nooit recht op een schadevergoeding.

2.4. Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade
De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Milo-Mila kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.
Overeenkomstig de wet “verkoop op afstand” is Milo-Mila als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.
Voor het verzenden worden alle artikelen door ons goed nagekeken, we zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de verpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen moeten altijd in overleg met ons gebeuren, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Artikel 3. Betaling
Online betalen is kosteloos voor de klant en snel. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook zo snel mogelijk verzenden.
Bestellingen waarvoor onderling tussen Milo-Mila en de klant overeengekomen werd dat de koopsom kan overgeschreven worden (zoals doopsuiker en geboortekaartjes), wordt pas behandeld wanneer effectief een voorschot of het saldo op ons rekening gestort werd.  De bestelling wordt pas afgeleverd of verstuurd als het volledige saldo voldaan werd.

Artikel 4.  Reclamaties en retourneren van aangekochte artikelen
Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan bieden wij u de mogelijkheid ons uw bestelling, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen, maatwerk en voedingswaren, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via email) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer.

Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant.   Retourzendingen waarover niet gecommuniceerd werd, zullen door ons niet gecrediteerd kunnen worden.
Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald op uw rekening waarmee u de betaling deed. Verzendingskosten voor de retourzending worden niet terugbetaald.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan Milo-Mila of de leverancier van het artikel.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Stelt u toch schade vast aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, we vragen ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Tracht nooit een beschadigd artikel zelf te repareren! Gooi nooit de verpakking van het artikel weg vooraleer u heeft vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.  Wij laten u via email weten hoe de retourzending moet verlopen.

Artikel 5.  Artikelprijzen en -informatie
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.  De artikelprijzen kunnen ten allen tijde door ons aangepast worden.  Kortingscodes zijn slechts éénmalig per account geldig en hebben steeds een vervaldatum.

Artikel 6.  Aansprakelijkheid
De eindaansprakelijkheid voor al onze artikelen berust bij de fabrikant. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.

Gebruik van afbeeldingen voor eigen ontwerp
Wanneer door de klant bestanden aangeleverd worden voor het bedrukken van artikelen met een eigen ontwerp, dan verklaart de klant het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door de toestemming gekregen te hebben van de eigenaar.  Milo-Mila kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen door de klant aangeleverd.

Artikel 7.  Privacy
Milo-Mila webshop maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Milo-Mila zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.  Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de verwerking van de bestelling, zoals voor het transport. Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Alle communicatie van persoonsgegevens via de browser wordt versleuteld met behulp van SSL (Secure Socket Layer).
Op uw verzoek zal Milo-Mila uw klantgegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings-)verplichtingen. Indien gewenst kunt u on-line uw gegevens wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Milo-Mila heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Wij houden online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 8.  Eigendomsrecht
Milo-Mila blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9.  Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Milo-Mila en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.